مسجد تراز انقلاب، چگونه باید باشد
«مسجد رهبر» به چاپ چهارم رسید؛
چاپ چهارم کتاب «مسجد رهبر» تاریخ شفاهی مسجد کرامت، از مساجد تأثیرگذار و کانون مبارزان انقلاب در شهر مشهد توسط انتشارات راه یار منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار