منع ورود به یک پردیس دانشگاه خواجه نصیر
هیات رئیسه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در جهت رفع مشکلات آموزشی دانشجویان پردیس علوم این دانشگاه، بیانیه صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار