اژه‌ای: معیار برای برخورد با آشوبگران حق و قانون است / به کسی که فریب خورده و جنایت نکرده ارفاق می‌شود
در جمع کارکنان قضایی خراسان جنوبی
رئیس قوه قضائیه گفت: معیار قوه قضائیه برای برخورد با آشوبگران حق و قانون است و از این اصل کوتاه نخواهیم آمد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار