دریافت مجوز هزار جذب اعضای هیات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی
معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت‌: در سال جاری، هزار مجوز جذب اعضای هیات علمی برای توزیع متناسب در دانشگاه‌های علوم پزشکی اخذ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار