استقبال از مقاله علمی که تاثیر گرافن صنعتی را ثابت می‌کرد
با انتشار یک مقاله علمی درمورد کاربرد گرافن شرکت فرست‌گرافن موسوم به PureGraph®، این شرکت اعلام کرد که از انتشار مقاله علمی در مورد مزایای PureGraph® در کاربرد‌های مختلف نظیر بتن استقبال می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار