شرایط توزیع داروی بیماران SMA / وضعیت مطلوب تولید و واردات دارو‌های ضروری
رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با تمهیدات اندیشیده شده تولید و واردات دارو‌های ضروری در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به زودی تمام کمبود‌ها در زمینه این دارو‌ها رفع خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار