شلیک مستقیم اغتشاشات به اقتصاد و معیشت مردم
تاثیرات منفی اغتشاشات بر اقتصاد کشور، در کانون توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار