ساخت دوربین تراهرتز با استفاده از نقاط کوانتومی
یک تیم تحقیقات بین‌المللی موفق به ساخت دوربین تراهرتزی شده که عملکرد بهتری نسبت به دوربین‌های تراهرتز رایج دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار