پذیرش دانشجو در دو رشته بین‌رشته‌ای جدید در دانشگاه تهران از مهرماه ۱۴۰۲
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران خبر داد
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از پذیرش اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی‌ ارشد دو رشته جدید بین‌رشته‌ای «مدیریت مناطق ساحلی» و «فناوری و کارآفرینی پایدار در منابع طبیعی» از مهرماه ۱۴۰۲ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار