دانشگاه صداوسیما پشتوانه فکری سازمان صداوسیماست / خبر از یک رشته جدید در این دانشگاه
رئیس دانشگاه صدا و سیما گفت: سازمان صدا و سیما  دانشگاه را صرفا یک مرکز تربیت نیروی انسانی نمی‌داند؛ بلکه به عنوان یک مرکز تولید فکر و پشتیانی نظری از سازمان صدا و سیما به آن نگاه می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار