لایروبی ۲۲ هزار متر از کانال آب‌های سطحی منطقه ۱۷
۲۲ هزار مترطول از کانال آب‌های سطحی منطقه ۱۷ توسط عوامل خدمات شهری منطقه لایروبی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار