رئیس قوه قضاییه: مسئولان دلایل وعده‌های محقق نشده را برای مردم تبیین کنند
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان باید هر آنچه را به مردم وعده می‌دهیم، عمل کنیم و چنانچه به دلایلی نتوانستیم به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانیم، باید این دلایل را برای مردم تبیین کنیم؛ این امر در بهبود وجهه اجتماعی مؤثر است؛ البته پیش از وعده دادن نیز ضروری است الزامات و ظرفیت‌ها را بسنجیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار