پرداخت بدهی تاریخی تأمین اجتماعی به نظام بانکی از دستاوردهای بزرگ دولت است
صولت مرتضوی:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت بدهی تاریخی تأمین اجتماعی به نظام بانکی را از دستاورد‌های بزرگ دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار