اگر اقدامات سپاه در تامین امنیت منطقه نبود امروز شاهد وضعیت اسفناک امنیتی در اروپا بودیم
میرزایی در گفتگو با دانشجو:
دبیر تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران گفت: اگر اقدامات سپاه در تامین امنیت منطقه نبود، امروز شاهد وضعیت اسفناک امنیتی در اروپا بودیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار