معاون سیاسی دفتر روحانی یا ماله‌کش خباثت‌های اروپا و آمریکا؟!
معاون سیاسی دفتر روحانی در زمان ریاست جمهوری وی، به جای تخطئه سیاست‌های خصمانه آمریکا و اروپا، سیاست‌ورزی یک سال و نیم اخیر ایران را عامل تشدید تنش‌ها معرفی کرد!
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار