اصلاح بتن با گرافن، میزان انتشار دی‌اکسیدکربن را کاهش داد
یافته‌های شرکت بیوگرافن سلوشنز نشان می‌دهد که افزودنی گرافنی این شرکت می‌تواند موجب کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در اتمسفر شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار