کیفیت آموزش علوم پزشکی درایران مورد تایید سازمان‌های بین المللی است
باقری فرد:
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: کیفیت آموزش علوم پزشکی درکشور ما مورد تایید سازمان‌های بین المللی است. فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، اعتباربخشی رشته پزشکی را در کشور به وزارت بهداشت واگذار کرده است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار