بازگشت سالانه ۱۰۰۰ نخبه به کشور هدف بنیاد ملی نخبگان است / لزوم تخصیص منابع مالی برای بازگشت نخبگان
قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: نخبگان پس از بازگشت به کشور و پیش از اشتغال تخصصی، باید در قالب‌هایی مانند طرح پژوهشی پسادکترا فعال شوند تا از این طریق ضمن خدمت‌رسانی به جامعه، مورد حمایت قرار گیرند و این امر نیازمند تخصیص منابع مالی است
ارسال نظرات
آخرین اخبار