بعضی از کشور‌های منطقه با نگاه حسادت و حسرت به صنعت خودروی ایران نگاه می‌کنند
حجت:
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بعضی از کشور‌های منطقه با نگاه حسادت و حسرت به صنعت خودروی ایران نگاه می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار