آغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان
دیدار مرتضوی با وزیر کار و حمایت اجتماعی ترکمنستان؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد سرآغاز فصل جدید روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار