مطالبه گری کور یا از سر جهل است و یا از سر تجاهل!
یادداشت دانشجویی
مطالبه گری کور یا از سر جهل است و یا از سر تجاهل. در هر دو صورت فقط به تعمیق زخم‌ها و رشد آفت‌ها منجر می‌شود. مطالبه گری در زمان فعلی آدابی دارد که مهم‌ترین آن موج زدن اعتقاد به کارآمدی مبانی انقلاب اسلامی در تمامی حرف‌ها و تحرکات و... است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار