نحوه دریافت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دکتری اعلام شد
از سوی سازمان سنجش؛
سازمان سنجش آموزش کشورنحوه دریافت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دکتری را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار