مسمومیت دانش آموزان منشأ ویروسی یا میکروبی ندارد/ هنوز نتایج آزمایشات قابل استناد نیست
پاک آیین در گفتگو با «دانشجو»:
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مسمومیت‌های دانش آموزان منشأ ویروسی یا میکروبی ندارد و همچنین عوارض آن زودگذر بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار