راه‌اندازی شعبه دانشگاه تهران در گرجستان به تصویب نهایی هیأت امنا رسید
رئیس دانشگاه تهران خبر داد
رئیس دانشگاه تهران از مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران به منظور راه‌اندازی شعبه دانشگاه تهران در کشور گرجستان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار