نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت برگزار شد
به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس؛
نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت با هدف اشاعه دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در حوزه‌های مدیریت و طرح تجارب برتر سازمان‌ها، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار