ریش سفیدان و سران طوائف، همیار واقعی پلیس هستند
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان:
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در دیدار صمیمی با اعضای شورای تامین، ریش سفیدان و سران طوائف با بیان اینکه ایجاد امنیت حاصل کار جمعی است، گفت: ریش سفیدان و سران طوائف، همیار واقعی پلیس هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار