فرهنگ‌سازی بنیاد ۱۵ خرداد در فرزندآوری و جوانی جمعیت
بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام بر فرهنگ‌سازی و فعالیت‌های فرهنگی در حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت تاکید دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار