سند اسلامی شدن دانشگاه ها در حال خاک خوردن در طاقچه‌های علمی کشور است
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قزوین:
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قزوین با ارسال نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بی‌توجهی به سند اسلامی شدن دانشگاه ها اعتراض کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار