خسارت سیل و طوفان به ۱۴۰۰ هکتار سطح زیرکشت محصولات کشاورزی جنوب کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان سطح زیرکشت محصولاتی که در اثر سیل و طوفان دچار خسارت شدند را ۱۴۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: به ۷۳۵ هکتار گندم، ۴۵۵ هکتار سیب زمینی و پیاز و ۱۹۶ هکتار گلخانه خسارت وارد شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار