بررسی فرایند پذیرش دانشجو در مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی
بیست و نهمین گردهمایی روسا و سرپرستان مراکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی، پیرامون مسائل گوناگونِ مرتبط با فرایند پذیرش دانشجو در مهر ماه ۱۴۰۲ برگزار و دستورالعمل‌های مرتبط با آن بررسی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار