تکریم فرزندان جامعه علمی کشور سرلوحه فعالیت‌های سازمان امور دانشجویان است
داداش پور:
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تکریم ارباب رجوع و فرزندان جامعه علمی کشور سرلوحه فعالیت‌ها و وظایف ما در سازمان امور دانشجویان است که در سال جاری بیش از پیش باید بدان پایبند بوده و مدنظر قرار دهیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار