انعقاد اولین قرارداد فروش ژئوتکستایل حاوی گرافن
یک شرکت استرالیایی اولین قرارداد فروش ژئوتکستایل حاوی گرافن خود را منعقد کرد. در این محصول از فناوری پتنت شده این شرکت استفاده شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار