اکبری: طبیعت کشور با حفاظت سنتی محفوظ نمی‌ماند
معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاطت محیط‌زیست بر دوری از حفاظت سنتی و اقتصادی شدن فکر و اندیشه تنوع زیستی کشور تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار