سرپرست مرکز هماهنگی بسیج دانشگاه‌ فنی و حرفه‌ای منصوب شد
سروش علی اکبری به عنوان سرپرست مرکز هماهنگی بسیج دانشگاه‌ فنی و حرفه ای منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار