با ایجاد دانشکده خانواده در سه دانشگاه موافقت شد
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم:
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم اعلام کرد: شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس دانشکده خانواده در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و الزهرا (س) موافقت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار