دلایل مصرف بالای دارو در ایران
دبیر انجمن داروسازی بالینی ایران تشریح کرد
پیمان ارفع دبیر انجمن داروسازی بالینی ایران به سرانه بالای مصرف دارو در ایران اشاره کرد و دلایل آن را برشمرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار