انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان امور دانشجویان و مرکز آموزش مدیریت دولتی
در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیران و ارائه گواهینامه صلاحیت؛
سازمان امور دانشجویان و مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیران و ارائه گواهینامه صلاحیت تفاهم‌نامه همکاری منعقد می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار