عملیاتی کردن برنامه‌های پیشگیری از مصرف دخانیات نیازمند صبر و حوصله و اطلاع‌رسانی دقیق است
معاون دانشگاه تهران:
معاون دانشجویی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ایجاد مسئولیت‌پذیری جمعی در دانشجویان، از وظایف اصلی دانشگاه است؛ گفت: عملیاتی کردن برنامه‌های پیشگیری از مصرف دخانیات نیازمند صبر و حوصله و اطلاع‌رسانی دقیق است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار