نتایج نهایی آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی اعلام شد
آغاز دوره از اول مهر؛
نتایج نهایی پذیرش در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار