سردار مومنی: به سبک رضازاده یا ابوالفضل (ع) بگوییم و از اعتیاد پیشگیری کنیم
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: وقتی رضازاده می‌رفت روی تخته و موقع بلند کردن وزنه می‌گفت یا ابوالفضل (ع)، یک جامعه تحت تاثیر قرار می‌گرفتند، ما هم باید از این ظرفیت استفاده کنیم و مثل رضازاده یک یا ابوالفضل (ع) بگوییم و به سمت مبارزه با مواد مخدر برویم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار