چارچوب عملیاتی کردن شعار سال حول محور «رشد تولید» نهایی شد
در دومین جلسه کارگروه عملیاتی کردن شعار سال در جهاد دانشگاهی تهران:
صبح امروز چهارشنبه دهم خردادماه ۱۴۰۲ دومین جلسه کارگروه مطالعاتی، عملیاتی کردن شعار سال در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان جهاد دانشگاهی تهران، تشکیل و چارچوب عملیاتی کردن شعار سال حول محور «رشد تولید» نهایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار