زیاد النخاله به قاهره رفت
منابع فلسطینی از سفر دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به قاهره خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار