واریز سود سالیانه ١۶ هزار میلیارد ریالی به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان
مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از منظور شدن ١۶ هزار میلیارد ریال سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ١۴٠١ به حساب اعضا خبر داد و گفت: بیش از ٢ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این سود که متعلق به اعضای بازنشسته است به صورت نقدی به حساب آن‌ها واریز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار