واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون کشوری قرار گیرد
رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان تاکید کرد
رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران، بر ضرورت ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون کشوری تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار