اعضای هیئت‌علمی سرباز در گروه علوم‌پزشکی با دانشگاه‌ها مکاتبه کنند
مرکز امور هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره اعضای هیئت‌علمی سرباز در گروه علوم پزشکی ارائه داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار