تغییر جهت‌های حرکتی و رفع گره‌های ترافیکی در محله باغ خزانه
شهردار منطقه ۱۷ گفت: با اجرای عملیات اصلاح هندسی و اصلاح راستگرد در تقاطع‌های خیابان شهید تهمتن و شهید شیدایی، جهات حرکتی خودرو‌ها تغییر کرده و گره‌های ترافیکی باغ خزانه مرتفع شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار