رحمان: کابل حکومت فراکیر با حضور همه اقوام تشکیل دهد
رئیس جمهور تاجیکستان در نشست جده بار دیگر خواستار تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام در افغانستان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار