وزارت بهداشت به دنبال توسعه زیرساخت‌های شبکه بهداشت است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:
بهروز رحیمی از عزم جدی دولت سیزدهم و وزیر بهداشت در اجرای برنامه سلامت خانواده خبر داد و گفت: وزارت بهداشت با قدرت به دنبال توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و نظام شبکه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار