دانشجویان کارنامه مهارتی و «فرنامه» فرهنگی می‌گیرند
وزیر علوم خبر داد
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویان در آینده علاوه بر کارنامه علمی کارنامه مهارتی و فرنامه فرهنگی نیز دریافت می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار