برخوردی بازدارنده با دولتمردان کشور سوئد و همچنین عاملان این جنایت تروریستی داشته باشید
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف:
در بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف آمده: بدیهی است که اقدامات هماهنگ و یکسان با سایر کشورهای اسلامی، اگر در زمان مناسب خود انجام نشود، سبب دلسردی سایر دولت ها و ملت های اسلامی و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در بین کشورهای محور مقاومت خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار